استخدام کارشناس تبلیغات با حقوق تا 15 میلیون در تیم یار کیش در فردیس البرز

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400690089248768/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B1