استخدام کارشناس بازاریابی دیجیتال در شرکت امن پردازان کویر در تهران – «ای استخدام»

logo

استخدام امن پردازان کویر

ما در شرکت فنی و مهندسی امن‌پردازان کویر (APK)، یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در حوزه شبکه و امنیت اطلاعات، نیاز به یک همکار در تیم مارکتینگ داریم. اگر شرایط زیر را دارید، جای شما در کنار ما خالی است.

کارشناس بازاریابی دیجیتال


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64340693/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1