استخدام کارشناس بازاریابی دیجیتال در گلچین صنعت پویا شمال در آملاستخدام گلچین صنعت پویا شمالگلچین صنعت پویا شمال در استان مازندران، شهر آمل جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن شهرستان آمل دعوت به همکاری می نماید. – استخدام گلچین صنعت پویا شمالگلچین صنعت پویا شمال در استان مازندران، شهر آمل جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن شهرستان …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020807651964424192/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1