استخدام کارشناس ارشد مارکتینگ در شرکت امید مهام سبکی نو در اصفهان – «ای استخدام»


logo

استخدام امید مهام سبکی نو

امید مهام سبکی نو جامع ترین پل ارتباطی همراه در زمینه آموزش، در استان اصفهان، شهر اصفهان جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‌ اصفهان استخدام می‌نماید.

کارشناس ارشد مارکتینگ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64520516/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%88