استخدام کارشناس ارشد مارکتینگ در شرکت امید مهام سبکی نو در اصفهان – «ای استخدام»

امید مهام سبکی نو جامع ترین پل ارتباطی همراه در زمینه آموزش، در استان اصفهان، شهر اصفهان جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‌ اصفهان استخدام می‌نماید.

کارشناس ارشد مارکتینگ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64520516/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%88

logo

استخدام امید مهام سبکی نو