استخدام کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ در شرکت طرح و توسعه فرا تک پارسیان – «ای استخدام»

طرح و توسعه فرا تک پارسیان در تهران (منطقه ۷، سهروردی – باغ صبا) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می‌نماید

کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64396115/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

logo

استخدام طرح و توسعه فرا تک پارسیان