استخدام پلتفرم مداد سبز

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64560062/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2