استخدام مسئول دیجیتال مارکتینگ در مجموعه خانه هوشمند کوباکو در تهران



استخدام خانه هوشمند کوباکوخانه هوشمند کوباکو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. – توانایی شناخت نیاز روز بازار و پیدا کردن پتانسیل های قوی فروش به روز آشنایی به انواع مدیاهای کاربردی و شبکه های اجتماعی بازاریابی و الگوریتم …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66107293/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1