استخدام مدیر کمپین در پیشرو کارسازان کاربین هرمس در محدوده ولنجک تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020607196665503744/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87