استخدام مدیر بازاریابی (marketing manager) با بیمه در تکوین رسانه در تهران – «ای استخدام»


برای استفاده از این ویژگی لازم است وارد حساب کاربری خود در «ای استخدام» شوید.

جهت دریافت پیامک شامل رمز عبور پس از تکمیل فرم کلید دریافت پیامک را بفشارید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65871572/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%28marketing-manager%29-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87