استخدام مدیر بازاریابی (marketing manager) با بیمه در تکوین رسانه در تهران – «ای استخدام»

جهت دریافت پیامک شامل رمز عبور پس از تکمیل فرم کلید دریافت پیامک را بفشارید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65871572/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%28marketing-manager%29-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87برای استفاده از این ویژگی لازم است وارد حساب کاربری خود در «ای استخدام» شوید.