استخدام شرکت کولاک شرق

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020314553927397376/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82