استخدام شرکت سلامت نسل فردای میهن

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66180481/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86