استخدام سرپرست دیجیتال مارکتینگ در یک شرکت معتبر در کرجیک شرکت معتبر در استان البرز (کرج، منطقه 9، مهرویلا شرقی) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان البرز استخدام می نماید – مدیریت تیم تولید محتوا برای تدوین استراتژی و برنامه تولید محتوا، شامل تولید، توزیع و ترویج محتوا اندازه گیری و گزارش عملکرد کمپین ها و وضعیت KPI …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66187061/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC