استخدام سرپرست دیجیتال مارکتینگ در شرکت به روز رسان فن آور بین الملل/ تهران – «ای استخدام»

logo

استخدام به روز رسان فن آور بین الملل

شرکت به روز رسان فن آور بین الملل در تهران (منطقه 4، حکیمیه) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‌ تهران استخدام می‌نماید.

سرپرست دیجیتال مارکتینگ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64821048/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86