استخدام تدوینگر در آژانس یونیک مارکتینگ در خراسان رضوی

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020509680584026112/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C