استخدام بوژان تجارت کیش

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64303837/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%B4