استخدام ادمین اینستاگرام با بیمه، پاداش در شرکت فروغ سلامت مهرگان در تهران – «ای استخدام»

شرکت فروغ سلامت مهرگان (تولید و فروش دارو) جهت ورود به شبکه های اجتماعی (اینستاگرام) نیاز به همکاری با یک نفر به عنوان ادمین پیج اینستاگرام ترجیحا دارای سابقه در حوزه IT یا بازاریابی دیجیتال دارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65191948/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA

استخدام فروغ سلامت مهرگان