از جذابیت های حیات وحش؛ شغال که هوس کفتر کرده بود ناهار پلنگ گشنه شد عجب شکار تو شکاریه

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011212920744353792/%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%9B-%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%81%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87