ارزش ریالی تبلیغات ده برند فصل زمستان

وقتی به سراغ بررسی ارزش ریالی تبلیغات در روزنامه‌ها می‌رویم، نام برندهای دیگری نمایان می‌شوند. اکو ایران، کرمان موتور، امگا، چرم مشهد، فلومکس،

ارزش ریالی تبلیغات10برند در مجله

که بیشترین ارزش ریالی تبلیغات را در مجلات به خود اختصاص دادهاند. نکته جالب این بخش از گزارش تنوع در گروه های محصولی برندها است. در

تبلیغات مجلات برندهای برتر از حوزههای مختلفی هستند که این ویژگی، تبلیغات مجلات را از مابقی رسانه‌ها تفکیک کرده است.

شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (EMRC) در گزارشی ارزش ریالی تبلیغات در رسانه‌های تلویزیون، روزنامه و مجله را دوره زمانی زمستان سال 1400 منتشر کرده است. طبق این گزارش تلویزیون سردمدار رسانه‌های تبلیغاتی است و سهم قابل توجهای از ارزش ریالی تبلیغات بنگاه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. در این گزارش آمده سهم هر یک از رسانه‌ها از کل ارزش ریالی تبلیغات بنگاه‌های اقتصادی شامل: تلویزیون 6/520 میلیارد ریال، روزنامه،175مجله32میلیون ریال است. در ادامه اطلاعات جامع‌تری از این گزارش که در آن ارزش ریالی ده برند برتر پرتبلیغ سه رسانه مورد بررسی در زمستان1400مشخص شده را می‌خوانید.

با رسانه‌ها در این هزینه لحاظ نشده است. همچنین در محاسبه هزینه جایگاه آگهی در باکس در4الویت ابتدایی و انتهایی در نظر گرفته شده است.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/3112-Rial-value-of-advertising-of-ten-brands-in-the-winter-season.html

ارزش ریالی تبلیغات10برند برتر در مقایسه با سایر برندها

اختصاص داده‌اند.

طبق گزارش ارائه شده ارزش ریالی تبلیغات10برند برتر در مقایسه با سایر برندها در سه رسانه تلویزیون 150/2 میلیارد ریال، روزنامه84 و مجله 12 میلیون ریال بوده است. چنین دادههایی نشان میدهد که تبلیغات رسانه‌های چاپی روز به روز افول کرده و از اقبال کمتری برخوردار می‌شوند. بنابراین براساس گزارش 33درصد از سهم ارزش ریالی تبلیغات تلویزیونی،48 درصد از تبلیغات روزنامه و38 درصد از تبلیغات مجله به10برند برتر اختصاص دارد. این 10 برند شامل: آمارانت، دلپذیر، سرای ایرانی، شهر فرش، رونیکس، محصولات غذایی طبیعت، کفش پاما، میهن، سفرمارکت، محصولات غذایی الیت هستند که34ا درصد ارزش تعرفه ای تبلیغات این10 برند در زمینه موادغذایی و نوشیدنی بودند و22 درصد آن به تبلیغات گروه محصولی لوازم خانگی تعلق دارد.

ارقام ارزش ریالی تبلیغات10برند برتر تبلیغات تلویزیونی نیز جالب توجه است. اطلاعات نشان میدهد، ده برند برتر که بیشترین بودجه را برای تبلیغات فصل زمستان درنظر گرفته‌اند شامل آمارانت، دلپذیر، سرای ایرانی، شهر فرش، رونیکس، محصولات غذایی طبیعت، کفش پاما، میهن، سفرمارکت، محصولات غذایی الیت است. بنابراین گزارش نشان میدهد، از10برند4برند پرتبلیغ جزء حوزه مواد غذایی هستند.

مبل ترنج، آسیاتک، لونژین، تروند، پارس ملک؛10برند برتری هستند که در فصل آخر سال بیشترین ارزش ریالی تبلیغات در روزنامه‌ها را به خود

ارزش ریالی تبلیغات10برند برتر تبلیغات تلویزیونی

همراه اول، ایرانسل، بانک صادرات ایران، بهران، رایتل، صنایع غذایی سحر، دامپزشکی پایتخت، بیترسوییت، بیمه معلم، آسیاتک؛10برند برتری هستند

لازم به ذکر است، تمامی اعداد آمده در این گزارش مقدر ارزش ریالی بودجه تبلیغاتی برندهاست که به رسانه‌های مختلف اختصاص دادهاند و تخفیفات یا شرایط قرداد.

ارزش ریالی تبلیغات10برند در روزنامه