ارتباط روانشناسی با بیزینس و مارکتینگ » اخبار بازاریابی-تبلیغات-کسب و کار-تحقیقات بازاریابی

mbanews.ir-نیلوفر پشم فروش


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/2062-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF.html

شاید در گذشته روانشناسی بیشتر به مشاوره و تراپی انسان ها اطلاق می شد اما امروزه شاخه های روانشناسی بسیار گسترده تر شده است و از رویکرد های روانشناسی در کسب و کار، تبلیغات و ارتباطات بازاریابی استفاده می شود.

ام بی ای نیوز: روانشناسی چه ربطی به بیزنس دارد؟ از روانشناسی چگونه می توان در بیزنس و مارکتینگ استفاده کرد؟
اگر دوست دارید جواب این سوالات را بدانید می توانید اپیزودهای جدید پادکست ما را گوش دهید.

در سری اپیزود های جدید از ارتباط روانشانسی با دنیای بیزنس و مارکتینگ و هم چنین تحلیل نمونه های موردی استفاده ی کسب و کار ها از مفاهیم و نظریه های روانشانسی می گوییم.
با این مقدمه کوتاه می توانید به اپیزود جدید گوش دهید.