ارتباط روانشناسی با بیزینس و مارکتینگ » اخبار بازاریابی-تبلیغات-کسب و کار-تحقیقات بازاریابی

mbanews.ir-نیلوفر پشم فروش


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/2062-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF.html

در سری اپیزود های جدید از ارتباط روانشانسی با دنیای بیزنس و مارکتینگ و هم چنین تحلیل نمونه های موردی استفاده ی کسب و کار ها از مفاهیم و نظریه های روانشانسی می گوییم.
با این مقدمه کوتاه می توانید به اپیزود جدید گوش دهید.شاید در گذشته روانشناسی بیشتر به مشاوره و تراپی انسان ها اطلاق می شد اما امروزه شاخه های روانشناسی بسیار گسترده تر شده است و از رویکرد های روانشناسی در کسب و کار، تبلیغات و ارتباطات بازاریابی استفاده می شود.

ام بی ای نیوز: روانشناسی چه ربطی به بیزنس دارد؟ از روانشناسی چگونه می توان در بیزنس و مارکتینگ استفاده کرد؟
اگر دوست دارید جواب این سوالات را بدانید می توانید اپیزودهای جدید پادکست ما را گوش دهید.