ابهام در آینده روابط عمومی؟

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020205673476974592/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%9F