آیفون های قدیمی بازیافت می شوند


ام بی ای نیوز:
 ربات جدید Apple موسوم به “Daisy” قادر به تکه تکه کردن آیفون ها و احیای مواد ارزشمند داخل آن است.
این ربات به عنوان نسخه به روز شده “Liam” است. از ربات بازیافت کننده Liam در سال 2016 میلادی رونمایی شد. Daisy با استفاده از برخی قطعات قدیمی Liam ساخته شد. این ربات متعلق به Liam است و این تعلق از آن یک یک ربات بازیافت کننده می سازد. Daisy امکان پیاده کردن نه گوشی مختلف آیفون و جور کردن همه اجزای قابل استفاده مجدد را به خوبی دارد.
این ربات می تواند در مدت 1 ساعت اجزای 200 گوشی آیفون را از هم جدا کند که گزینه ای جدی و مناسب برای روش های سنتی به شمار می رود. Apple همچنین خبر از ارائه یک برنامه به نام “GiveBack” می دهد که مشتریان می توانند در آن جا از طریق Apple.com یا در فروشگاه آن گوشی های قدیمی خود را بازیافت کنند.
Apple به مناسبت روز جهانی حفظ منابع طبیعی به ازای دریافت هر آیفون قدیمی تا روز 30 آوریل، یک گوشی آیفون جدید هدیه می دهد.

مترجم: مرضیه فروتن
www.designtaxi.com


منبع: http://mbanews.ir/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/817-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.html