آزار خانگی باهوش‌تر شده » اخبار بازاریابی-تبلیغات-کسب و کار-تحقیقات بازاریابی

ام بی ای نیوز: شاهد در نگاه اول فکر کنید این ویدیو تبلیغ یک گوشی هوشمند است اما اینطور نیست. این ویدیو توسط موسسه خیریه Refuge که ۵۰ سال در زمینه مبارزه با خشونت خانگی و تأسیس خانه‌های امن برای خشونت‌دیدگان فعالیت کرده با همکاری آژانس BBH London ساخته شده که نشان می‌دهد که تکنولوژی چقدر می‌تواند در کنترل فرد خشونت‌دیده به آزارگر کمک کند و این همان قسمت منفی تکنولوژی است که فعالان برابری جنسیتی باید دقت بیشتری به آن بکنند.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/2781-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87.html