مینی به وسعت دنیای کودکی » بازاریابی حسی - میدانی
کمپین بازاریابی حسی


مینی به وسعت دنیای کودکی


محصولات مینی کوپر و خودروهای تولید این شرکت چه در فیلم‌های مستربین نقش آفرینی کنند و چه به صورت کمپین‌های حسی معرفی شوند، شادی را با خود به ارمغان می‌اورن. مینی با طراحی احجام بادی به شکل سورتمه بابانوئل و یا ماشین‌های بادی که قابل استفاده در استخرها و دریا هستند آخرین این نوآوری‌ها است. هرچند به ظاهر این گونه تبلیغات بیشتر کودکان را تحریک می‌کند، اما هیچ کس نیست که از شاد کردن کودک درون خود لذت نبرد.

1 دیدگاه :

  • Kia :

    11 دی 1392 17:11

    salam on mashina mini minor re na Cooper
    ba tashakkor
cancel گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران