پاپا جان پیتزایی برای هر زمان » بازاریابی حسی - میدانی
کمپین بازاریابی حسی


پاپا جان پیتزایی برای هر زمان


شاید شما هم در زمره کسانی قرار دارید که هر صبح با گشودن درب خانه با انبوهی از ورق پاره های به اصطلاح تراکت تبلیغاتی مواجه می‌شوند، و یا برچسب های رنگارنگ بی هدف و مزاحم که از سر و کول شهر بالا می‌روند. این نوع تبلیغات آزار‌دهنده به ویژه در بخش غذا و رستوران غوغا می‌کنند. اما این بار کمپانی مشهور ساچی اند ساچی کمپینی را در مکزیک اجرا کرده که با وجود سادگی در نوع خود بی‌نظیر است. کافی است از چشمی درب ورودی نگاهی به بیرون بیندازید، آن موقع است که پاپا جان شما را به یک پیتزای خوشمزه و اشتها برانگیز دعوت می‌کند.

0 دیدگاه :

cancel گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران